Archiwum: styczeń 2017

2017-01-05

Bardzo prosimy o wsparcie Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Arkadia" działającego przy naszym Ośrodku poprzez wpłatę 1%. Jeśli przekazaliście już 1% lub chcecie przekazać na inną organizację, zawsze można wpłacić choćby niewielką sumę bezposrednio na konto Stowarzyszenia: raiffeisen Bank Polska S.A. 16 1750 0012 0000 0000 3465 6557 

2017-01-13

Uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez pracownika socjalnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

2017-01-25

W dniu 25.01.2017 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów Ośrodka prowadzone przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie Panią Iwonę Szelichiewicz. Tematem pogadanki były zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialność prawna i moralna rodziców. 

zamknij