Historia

Historia szkolnictwa specjalnego na terenie powiatu chrzanowskiego przypada na lata 60 - te. Pierwsze klasy specjalne utworzono w Szkole Podstawowej nr 2 w 1963 roku - były to odziały dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Jednak już we wrześniu 1969 roku decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej - Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie powołana została ośmioklasowa Szkoła Podstawowa Specjalna w Chrzanowie. W tym okresie szkoła liczyła 7 odziałów, a opiekę pedagogiczną sprawowało 7 nauczycielek. W październiku tego samego roku otrzymaliśmy odzielny budynek przy ul. Paderewskiego, gdzie poprzednio funkcjonował internat szkół średnich. Był to budynek stary, zaniedbany i wymagał generalnego remontu. Brakowało podstawowego sprzętu i nie było w ogóle pomocy dydaktycznych. Stopniowo sytuacja ta zmieniała sie na lepsze.

Bardzo ważnym wydarzeniem było otrzymanie 1 września 1974 roku dodatkowego budynku na ul. Focha - był to budynek po Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli, oraz powstanie klas zawodowych. Ponadto Szkoła Podstawowa Specjalna została przemianowana decyzją władz powiatowych w Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

W skład Ośrodka wchodziły wówczas:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • 2 odziały Szkoły Życia
  • 1 odział przedszkolny
  • 2 oddziały klasy I-wszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
  • Internat

Z roku na rok coraz więcej młodzieży kończyło naszą szkołę zdobywając zawód. I tak jest do dzisiaj.

 

Do stycznia 2005 roku nasz Ośrodek miał 3 budynki, w których mieściły się :

  • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • Internat

Obecnie szkoły w Ośrodku mieszczą się w 2 budynkach.

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Internat

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Uzupełnijące Liceum Ogólnokształcące

zamknij