O nas

Głównym celem naszej pracy jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia w społeczeństwie, oraz poznanie i rozwijanie predyspozycji i umiejetności ucznia. Bardzo ważnym elementem pracy z naszymi dziećmi jest rewalidacja, dostowana do możliwości psycho - motorycznych ucznia.
Z dziećmi i młodzieżą pracują wykwalifikowani: nauczyciele, psycholog, pedagog i logopeda, oraz terapeuci.
Istotną cechą naszej placówki jest zniesienie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej i Internacie, o czy świadczy fakt posiadania podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oraz windy.

 

Nasze atuty to:

 • Mało liczne klasy
  • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się w klasach liczących do 16 uczniów
  • w stopniu umiarkowanym i znacznym –w klasach liczących do 8 uczniów,
  • z autyzmem – w klasach liczących do 4 uczniów
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości rozwojowych uczniów
 • Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe i specjalistyczne sale do rewalidacji i terapii osób niepełnosprawnych
 • Możliwość rozwoju zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach szkolnych, konkursach, basenie
 • Wykwalifikowana kadra nauczyciele, logopeda, pedagog, psycholog
 • Pomoc nauczyciela – opiekun ucznia
 • Zniesione bariery architektoniczne/winda, podjazd/
 • Bezpłatny dojazd uczniów na zajęcia
 • Internat
 • Stołówka
 • Świetlica
 • Przyjazna i życzliwa atmosfera
zamknij