Kalendarz szkolny

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019

3. Ferie zimowe: 21 stycznia 2020 - 07 lutego 2020

4.Egzamin w Szkole Podstawowej:

a) język polski- 21 kwietnia 2020

b) matematyka - 22 kwietnia 2020

c) język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020

6. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 23 czerwca 2020

Egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: 24 czerwca - 9 lipca 2020

Termin składania deklaracji do egzaminu: 07.02.2020

7. Wiosenna przerwa świąteczna: 09 - 14 kwietnia 2020

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych: 26 czerwca 2020

9.Ferie letnie- 27 czerwca - 31 sierpnia 2020

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

We wszystkich szkołach Ośrodka: 18 października 2019, 2 stycznia 2020, 3 stycznia 2020, 2 czerwca 2020,

12 czerwca 2020,

Dodatkowo w Szkole Podstawowej: 21 kwienia 2020

Dodatkowo w Branżowej Szkole I stopnia: 23 czerwca 2020

zamknij