Kalendarz szkolny

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020

3. Ferie zimowe: 15 lutego 2021 - 28 lutego 2021

4.Egzamin w Szkole Podstawowej:

a) język polski- 25 maja 2021

b) matematyka - 26 maja 2021

c) język obcy nowożytny - 27 maja 2021

6. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 

Egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: 

Termin składania deklaracji do egzaminu:

7. Wiosenna przerwa świąteczna: 01 - 06 kwietnia 2021

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych: 25 czerwca 2021

9.Ferie letnie- 26 czerwca - 31 sierpnia 2021

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

We wszystkich szkołach Ośrodka: 11 maja 2021, 04 czerwca 2021

Dodatkowo w Szkole Podstawowej: 25 maja 2021, 26 maja 2021

Dodatkowo w Branżowej Szkole I stopnia: 22 czerwca 2021

zamknij