Kalendarz szkolny

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022

3. Ferie zimowe: 30 stycznia 2023 - 12 lutego 2023

4.Egzamin w Szkole Podstawowej:

a) język polski- 23 maja 2023

b) matematyka - 24 maja 2023

c) język obcy nowożytny - 25 maja 2023

6. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 

Egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: 

Termin składania deklaracji do egzaminu:

7. Wiosenna przerwa świąteczna: 6-11 kwietnia 2023

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych: 23 czerwca 2022

9.Ferie letnie- 24 czerwca - 31 sierpnia 2023

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

We wszystkich szkołach Ośrodka: 31 października 2022,  2 maja 2023, 9 czerwca 2023

Dodatkowo w Szkole Podstawowej: 17 listopada 2022, 23 maja 2023, 24 maja 2023, 31 maja 2023

zamknij