Logopeda

Na zajęciach logopedycznych logopeda kształtuje prawidłową wymowę ucznia poprzez usuwanie jej wad, i zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, gramatycznej i leksykalnej, doskonali mowę już ukształtowaną, utrwala nawyki poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, usuwa trudności w czytaniu i pisaniu.

Logopeda prowadzi również ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, słuchowe i fonacyjne celem prawidłowego rozwoju mowy u uczniów. Zadania realizowane przez logopedę to również masaż twarzy ucznia, a także nauka prawidłowego karmienia i pojenia.

Praca w gabinecie logopedycznym obejmuje również konsultacje z rodzicami i nauczycielami.

zamknij