Psycholog

ZADANIA PSYCHOLOGA:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych,
  • opracowywanie opinii psychologicznych na prośbę rodziców i pełnoletnich uczniów,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów w formie indywidualnej i grupowej,
  • konsultacje i poradnictwo dla rodziców,
  • zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
  • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
  • realizowanie programów profilaktyczno- wychowawczych oraz zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Promocji Zdrowia,
zamknij