Szkoła promująca zdrowie

W lutym 2003 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy został zgłoszony do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a 2005 roku otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Zadania Szkoły Promującej Zdrowie realizowane są na wybranych lekcjach dydaktycznych, oraz zajęciach pozalekcyjnych.

Wspierając edukację zdrowotną organizowane są spotkania, prelekcje oraz imprezy o charakterze szkoleniowym dla uczniów naszej szkoły, oraz ich rodziców.

zamknij