Zajęcia rewalidacyjne

Uczniowie mają możliwość eliminowania niepowodzeń w nauce na zajęciach rewalidacyjnych. Na zajęcia uczęszcza 4 – 6uczniów. W ramach rewalidacji doskonalimy: umiejętność czytania, pisania, liczenia. Poszerzamy wiedzę ucznia, oraz rozwijamy jego zainteresowania poprzez multimedialne programy edukacyjne.

zamknij