Wczesne wspomaganie rozwoju

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie od roku 2017 realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

W ramach tego zadania realizujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju dzieci.

Z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju mogą korzystać dzieci od momentu wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do rozpoczęcia nauki szkolnej w wymiarze do 5 godzin tygodniowo.

Dzieci mogą korzystać z usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, specjalistów w zakresie integracji sensorycznej w zależności od potrzeb ustalonych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Rodzice mogą uzyskiwać informacje dotyczące problemów rozwojowych dziecka.

Zajęcia odbywają się w Sali doświadczania świata, Sali z elementami integracji sensorycznej i kinezyterapii oraz biofeedback. Sale wyposażone są w specjalistyczny sprzęt, który został zakupiony ze środków na realizację programu „Za życiem”

Informacje o możliwości korzystania z wczesnego wspomagania rozwoju można uzyskać
w sekretariacie Ośrodka.

W Ośrodku można uzyskać informacje dotyczące:

  1.        Instytucji udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.
  2.        Wskazania właściwych dla dziecka form pomocy specjalistycznej.
  3.        Możliwości korzystania z usług specjalistów dostępnych na terenie powiatu.

Kontakt

Tel. 632 623 26 65

Email sosw@epf.pl

Potrzebne dokumenty – opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

docx
plik docx - 13.8 KB
zamknij