OFIARY i SPRAWCY PRZEMOCY - szkolenie

2019-03-01

W ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” w dniu 1 marca 2019 r. uczniowie Ośrodka uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez Pedagoga Ośrodka oraz funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie Łukasza Godynia.  

Spotkania odbyły się z podziałem na dwie grupy wiekowe.  Omówiono  konsekwencje prawne oraz społeczne ofiar i sprawców przemocy wśród dzieci i młodzieży .  Przeprowadzono indywidualne konsultacje i rozmowy profilaktyczne.

zamknij