Szkolenie dla rodziców

2019-09-19

W dniu 19 września 2019 r. w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” odbyło się szkolenie dla rodziców uczniów Ośrodka na temat : „Rola rodziców w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Możliwość uzyskania wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo, z problemem: uzależnień, zaburzeń psychicznych i przemocą domową”. 

Zagadnienia zostały omówione przez pracowników  Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie P. Agnieszkę Gomółkę i P. Angelikę Pöllich. Dodatkowo zaproponowano rodzicom udział w projekcie „Pokonaj kryzys”  współfinansowanym przez Unię Europejską.

zamknij