Profilaktyka uzależnień

2019-10-03

W ramach realizacji VIII edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” w dniu 3 października 2019 r. odbyło się szkolenie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzone przez Jerzego Matusika terapeutę Działu Profilaktyki Uzależnień Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. 

Został przedstawiony problem wsparcia rodzinnego i instytucjonalnego w eliminowaniu uzależnień od papierosów, alkoholu, środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Omówiono problemy zdrowotne i społeczne osób uzależnionych. Dodatkowo zwrócono uwagę na  nadmierne korzystanie z Internetu i telefonów komórkowych.

zamknij