NIE ZGADZAMY SIĘ NA PRZEMOC

2019-11-18

W ramach realizacji zadań VIII edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „ Możesz żyć inaczej” w dn. 18.11.2019r. uczniowie Ośrodka uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie P. Iwonę Palian i P. Katarzynę Sienkiewicz. 

Podczas  spotkania omówiono sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wynikających z przemocy rówieśniczej i domowej oraz wskazano możliwość uzyskania wsparcia.

zamknij