WARSZTATY ŚWIĄTECZNE

2019-12-12

W dniu 12 grudnia 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie odbyły się warsztaty integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

Wykonywano ozdoby świąteczne i stroiki. Wypiekano i ozdabiano świąteczne pierniczki. W przygotowaniu poczęstunku i dekorowaniu sali wsparcia udzielili uczniowie z klasy cukierników i kucharzy pod kierunkiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu.  W czasie  wspólnego poczęstunku i kolędowania nastąpiła wymiana życzeń.

                        Świąteczne Warsztaty Plastyczne są realizacją VIII edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” i stanowią okazję do nauki tolerancji, życzliwości i współpracy.

zamknij