INTEGRACYJNY BAL KARNAWAŁOWO-WALENTYNKOWY

2020-02-17

W dniu 17 lutego 2020r. w internacie Ośrodka odbyło się spotkanie integracyjne wychowanków z zaproszonymi mieszkańcami Powiatowego Domu Pomocy Społecznej z Płazy. 

 Uczestnicy zostali zapoznani z historią Walentynek w Polsce, brali udział w konkursach,  w zabawie przy muzyce oraz w słodkim poczęstunku. Wieczór Walentynkowy był także realizacją jednego z zadań  programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej”.  Spotkanie dostarczyło wielu wrażeń i radości.

zamknij