Możesz żyć inaczej

2016-05-24

W dniu 24 maja 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie odbył się Festyn Integracyjny podsumowujący realizację IV edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej”, połączony z Letnią Spartakiadą Sportową. W spotkaniu brali udział uczniowie Ośrodka, zaprzyjaźnieni mieszkańcy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie, wychowankowie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, a także goście reprezentujący instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.

 

Po uroczystym powitaniu i sprawozdaniu z realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego, koło teatralne ZSZ Ośrodka oraz mieszkańcy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie zaprezentowali profilaktyczne scenki teatralne. Program artystyczny został wzbogacony tańcami nowoczesnymi, utworami wokalnymi, inscenizacjami tanecznymi. Zaprezentowane cytaty zawierały myśli dotyczące nadrzędnych wartości w życiu każdego człowieka. Artyści i uczestnicy konkursu plastycznego zostali nagrodzeni upominkami w postaci przyborów szkolnych, kosmetyków, breloków, słodyczy.
Po części artystycznej rozpoczęła się Letnia Spartakiada Sportowa, rajd pieszy oraz tańczono zumbę. Uczestnicy spotkania integracyjnego mieli zapewniony poczęstunek w formie grilla, napojów i słodyczy. Sponsorami posiłków i nagród były: Restauracja i Hotel „Platan” w Chrzanowie, hurtownia „Markus” w Jaworznie, Jaworznicki Skład Budowlany „Jano”, piekarnia Pawlak w Myślachowicach, Fundacja „Wesoły Smoczek” z Bolęcina, firma kosmetyczna „Hean” z Krakowa. Słoneczna pogoda gwarantowała dobrą zabawę i mobilizowała do aktywnego udziału w spotkaniu integracyjnym.

 

zamknij