OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA ZAWODOWA

2021-03-01

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chrzanowie organizuje Ogólnopolską Spartakiadę Zawodową z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Uczestnicy to uczniowie Branżowych Szkół z terenu całej Polski, kształcący się w zawodzie: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE oraz PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ.

Konkurs obejmuje 3 etapy. Celem Spartakiady jest: poszerzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród uczniów, zachęcanie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami biorącymi udział w Spartakiadzie, wytypowanie najlepszych uczniów w ramach zdrowej rywalizacji, rozwijanie kreatywności i inicjatywy, kreowanie osobowości zawodowej, zwiększenie poczucia własnej wartości, dokonywanie samooceny umiejętności zawodowych.  Ogłoszenie wyników nastąpi 25.05.2021 r.

zamknij