Warsztaty - przemoc rówieśnicza

2021-06-25

W dniu 16 czerwca 2021r. odbyły się warsztaty dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Podstawowej Nr 9, prowadzone przez psychologów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie Panią Katarzynę Krzywoń i Panią Annę Słowińską-Cajc. 

Tematem szkolenia była: „Przemoc rówieśnicza. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Możliwość uzyskania pomocy”. Uczniowie pod kierunkiem terapeutów stworzyli definicję przemocy, omówili jej przyczyny i konsekwencje, zostali również zapoznani z formami wsparcia udzielanymi w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji zadań programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej”.

zamknij