PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

2021-10-26
W ramach realizacji X edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” w dniu 19 października 2021r. odbyły się szkolenia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 i Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z udziałem terapeuty Jerzego Matusika z Działu Profilaktyki Uzależnień Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. 
 Przedstawiono problemy zdrowotne i społeczne osób uzależnionych oraz wpływ uzależnień na funkcjonowanie rodziny. Omówiono możliwości uzyskania pomocy i wsparcia
w szkole oraz w środowisku lokalnym. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.
zamknij