WPŁYW PANDEMII NA FUNKCJONOWANIE MŁODYCH LUDZI

2021-11-17

W dniu 17 listopada 2021r. odbyły się warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej i Branżowej Szkoły I stopnia prowadzone przez psychologa Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie Panią Katarzynę Krzywoń. 

 Szkolenie dotyczyło wpływu pandemii na funkcjonowanie młodych ludzi oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych wynikających z przemocy domowej i rówieśniczej. Uczniowie poznali formy wsparcia udzielane w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu. Warsztaty stanowiły realizację zadań X edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej”.

zamknij