Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Szkół i Ośrodków Specjalnych w Tenisie Stołowym

2021-12-21

 

 

Regulamin Mistrzostw

Województwa Małopolskiego Szkół i Ośrodków Specjalnych

 w Tenisie Stołowym

 

   

 1.      Organizatorem imprezy sportowej jest:  Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Sprawni-Razem” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie

 

 1.      Celem Mistrzostw jest:    

- propagowanie tenisa stołowego jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego

- sport jako forma rewalidacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

- aktywizacja sportowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

- wyłonienie reprezentacji województwa małopolskiego na MP w Tenisie Stołowym, które odbędą się 23-25.10.2020 w Gdańsku.

 1.      Projekt współfinansowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
 2.      Patronat nad turniejem objął pan Andrzej Uryga Starosta Chrzanowski.
 3.      Termin: 08.10.2020 (czwartek)
 4.      Miejsce turnieju: Hala sportowa przy SOSW w Chrzanowieul. Paderewskiego 5
 5.      Program Mistrzostw:
 •        do godz.     900                               - Przyjazd i rejestracja  ekip
 •        Godz.  900 – 920          -  Losowanie i odprawa sędziowska
 •        Godz. 930 – 940                               -  Oficjalne otwarcie turnieju
 •        Godz. 940 – 1300         -  Rozgrywki eliminacyjne
 •        Godz. 1300 – 1400       -  Rozgrywki finałowe, wręczenie dyplomów, medali.
 1.      W turnieju startują aktualni uczniowie Szkół i Ośrodków Specjalnych  w dwóch kategoriach wiekowych:

Grupa młodsza - rocznik 2004 i młodsi (2 chłopców i 2 dziewczynki)

Grupa starsza    - rocznik 2003 i starsi (2 chłopców i 2 dziewczyny)

 1.      Obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zamienne. Zawodnicy bez wymaganego stroju nie zostaną dopuszczeni do turnieju.

 

 

 1.   Potwierdzenie udziału w zawodach następuje  telefonicznie lub e-mailem do dnia 05.10.2020r.!! z  podaniem  liczebności chłopców i dziewcząt i w jakich grupach wiekowych oraz łącznej liczby osób w ekipie. Brak potwierdzenia udziału w określonym terminie będzie rozumiane jako rezygnacja z uczestnictwa w turnieju. Nie ma rozgrywek poza konkursem.

Nr tel.:     P. Stefanko: 602 627 487                  A. Duda:  793 608 456

e-mail:    soswchrzanow@onet.pl

 1.   Obowiązuje system rozgrywek – pucharowy wraz z jego modyfikacją czyli  system "do dwóch przegranych". Rozgrywki sportowe zostaną przeprowadzone w zależności od  liczby zgłoszonych zawodników. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy zostaną zestawieni w pary drogą losowania. W losowaniu zostanie zastosowane tak zwane rozstawienie najsilniejszych zawodników. Chodzi o to, żeby nie spotkali się oni na początku eliminacji.
 2.   Turniej zostanie rozegrany na 4 stołach do tenisa stołowego
 3.   Sprzęt sportowy

a) Organizator zawodów zapewnia wyłącznie stoły, siatki i piłeczki do tenisa stołowego.

b) Uczestnicy przywożą i korzystają ze sprzętu osobistego  - rakietki do tenisa stołowego.

 

 1.   Sędziowie zapisują wyniki meczów na przygotowanych drukach  zawierających: imiona, nazwiska zawodników, stosunek wygranych setów, punkty w setach.
 2.   Sędziowie przekazują wyniki do stolika sędziego głównego, gdzie następuje zapis rezultatów na wywieszonej drabince rozgrywek.
 3.   Wszelkie niejasności i spory regulaminowe będą rozpatrywane przez sędziego głównego. Jego decyzja jest ostateczna.
 4.   Zawodnicy z I, II miejscem zostaną reprezentantami  Małopolski biorąc udział w Mistrzostwach  Polski w Tenisie Stołowym, które odbędą się 23-25.10.2020r.  w Gdańsku.

 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA

Zdając sobie sprawę z zagrożeń w związku z sytuacją epidemiczną i szanując wszystkie obawy związane z udziałem dzieci i młodzieży w zawodach jakie mają dyrektorzy szkół, nauczyciele  oraz rodzice - tegoroczne Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Szkół i Ośrodków Specjalnych w Tenisie Stołowym zostaną przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Rozwoju, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu.

Uczestnicy turnieju są zobowiązani do jego bezwzględnego przestrzegania pod karą usunięcia z zawodów. Opracowane zostały także zasady bezpieczeństwa podczas mistrzostw w tenisie stołowym, z którymi należy zapoznać zawodników przed przyjazdem i które będziemy respektować podczas ich przeprowadzania.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS

Mistrzostw Województwa Małopolskiego Szkół i Ośrodków Specjalnych w Tenisie Stołowym w Chrzanowie

 

1. Wejście na obiekt

A) Wejście na obiekt sportowy w maseczkach zakrywających nos i usta.

B) Wszyscy przebywają w wyznaczonym miejscu ograniczonym za pomocą strefowania.

C) Wszystkie osoby wchodzące na obiekt sportowy (uczniowie, opiekunowie), muszą przekazać organizatorowi zawodów oświadczenie dot. ochrony zdrowia w stanie epidemii (zał. nr 1). Organizator przechowuje oświadczenia przez okres 30 dni.

D) Przy wejściu na obiekt i jego opuszczeniu każda z osób musi zdezynfekować ręce.

E) Do każdego meczu zawodnicy podchodzą ze swojej strefy i ze swoją rakietką do tenisa. Zawodnicy są zobowiązani do noszenia maseczek zasłaniającej usta i nos w każdej chwili poza sytuacją rywalizacji lub rozgrzewki. Podczas aktywności fizycznej noszenie maseczek jest niewskazane.

2. Osoby znajdujące się na obiekcie podczas zawodów

a) Osoby biorące udział w zawodach (uczniowie, opiekunowie, sędziowie, obsługa techniczna i medyczna) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed zawodami.

b) Zawody odbywają się bez udziału publiczności.

c) Maksymalna liczba osób przebywających na obiekcie sportowym zamkniętym nie przekracza 80 os.

d) Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, które organizują imprezę oraz w niej uczestniczą.

e) Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu, pożegnaniu oraz podziękowaniu za rywalizację, a także podczas ceremonii dekoracji.

zamknij