UZALEŻNIENIA OD INTERNETU I TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

2022-05-10

Dnia 9 maja 2022r. w ramach realizacji X edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” odbyły się szkolenia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 i Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z udziałem terapeuty Jerzego Matusika z Działu Profilaktyki Uzależnień Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. 

Tematem spotkania były konsekwencje społeczne i zdrowotne wynikające z ryzykownego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych. Omówiono możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w szkole oraz w środowisku lokalnym. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

zamknij