Bezpieczne wakacje

2022-06-09

W dniu 6 czerwca 2022r. odbyło się szkolenie dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9, Branżowej Szkoły I stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy prowadzone przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie P. sierżant Paulinę Kowalską.  

 Tematem spotkania były bezpieczne wakacje - wolne od zachowań ryzykownych. Omówione zostały zagrożenia występujące podczas wypoczynku w mieście i w czasie wakacyjnych wyjazdów. Zwrócono uwagę na  zasady zawierania nowych znajomości oraz na ryzykowne zachowania związane z korzystaniem z Internetu. Spotkanie odbyło się z podziałem na dwie grupy wiekowe. Na zakończenie prowadzone były indywidualne rozmowy z uczniami. Szkolenie stanowiło realizację zadań X edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej”.  

 

 

zamknij