Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w relacjach społecznych

2022-09-15

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 , Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy SpecjalnegoOśrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie  w dniu 15 września 2022r. uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie P. Paulinę Kowalską i P. Marka Kalarusa. 

Tematem spotkania było „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w relacjach społecznych”. Omówione zostały zasady zachowania się na drodze oraz konsekwencje prawne  wynikające z zachowań ryzykownych. Spotkanie odbyło się z podziałem na dwie grupy wiekowe. Szkolenie stanowi realizację zadań XI edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej”.

 

zamknij