Szkolenie dla rodziców

2022-09-22

W dniu 22 września 2022 r. w ramach realizacji XI edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” odbyło się szkolenie dla rodziców uczniów Ośrodka na temat : „Sposoby rozwiązywania problemów w rodzinach wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle chore, w aspekcie aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej”. 

 Zagadnienia zostały omówione przez pracowników  Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie P. Agnieszkę Gomółkę i P. Iwonę Palian. Dodatkowo wskazano na możliwość korzystania z różnorodnych form pomocy i wsparcia udzielanego w Ośrodku.

zamknij