UZALEŻNIENIOM POWIEDZ „NIE”

2022-11-24

W dniu 22 listopada 2022r. w związku z realizacją XI edycji  programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej i Branżowej Szkoły I stopnia z terapeutą Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie P. Jerzym Matusikiem. Tematem szkolenia było: „Zagrożenie uzależnieniami i ich wpływ na funkcjonowanie rodziny. Problemy zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Możliwość uzyskania pomocy i wsparcia”. Pedagog dodatkowo omówił konsekwencje niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych, gier komputerowych oraz telefonów komórkowych

UZALEŻNIENIOM POWIEDZ „NIE”

Tematem szkolenia było: „Zagrożenie uzależnieniami i ich wpływ na funkcjonowanie rodziny. Problemy zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Możliwość uzyskania pomocy i wsparcia”. Pedagog dodatkowo omówił konsekwencje niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych, gier komputerowych oraz telefonów komórkowych.

zamknij