PROFILAKTYKA PRZEMOCY

2023-02-21

W dniu 16 lutego 2023r. odbyły się warsztaty dla uczniów Ośrodka dotyczące form przemocy: w tym przemocy fizycznej, psychicznej, rówieśniczej, cyberprzemocy. 

PROFILAKTYKA PRZEMOCY

Omówiono sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i możliwości uzyskania wsparcia. Młodzież pracując w grupach wykazała się dużą aktywnością. Szkolenie stanowiło realizację XI edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” i zostało przeprowadzone przy udziale pracownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pani Agnieszki Gomółki.

zamknij