PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

2023-05-05

W ramach realizacji XI edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” w dn. 28.04.2023r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 i Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez koordynatorki Zespołu Interdyscyplinarnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie P. Patrycję Dorynek i P. Iwonę Burek. 

 Omówiono konsekwencje przemocy w rodzinie i w środowisku rówieśniczym oraz formy pomocy instytucjonalnej. W części warsztatowej uczniowie różnicowali rodzaje przemocy.

zamknij