BEZPIECZNE WAKACJE

2023-06-15

W dniu 14 czerwca 2023r. w ramach realizacji XI edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” odbyło się szkolenie dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie P. Kingę Korbel i P. Grzegorza Martensa. 

 Tematem spotkania były „Bezpieczne wakacje - wolne od zachowań ryzykownych”. Omówiono możliwe zagrożenia występujące w czasie wakacyjnych wyjazdów oraz podczas wypoczynku w miejscu zamieszkania. Zwrócono uwagę na ryzykowne zachowania  młodzieży oraz na konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

 

zamknij