„Bezpieczna droga do szkoły”

2023-09-20

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 , Branżowej Szkoły I stopnia SpecjalnegoOśrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie w dniu 18 września 2023r. uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie P. Kingę Korbel i P. Grzegorza Martensa. 

 Tematem spotkania było „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w relacjach społecznych”. Omówione zostały zasady zachowania się na drodze oraz konsekwencje prawne  wynikające z niewłaściwego zachowania. Następnie uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania dotyczące zasad bezpieczeństwa na drodze. Uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki: opaski i znaczki odblaskowe, długopisy, zawieszki, naklejki. Spotkanie odbyło się z podziałem na dwie grupy wiekowe. Szkolenie stanowi realizację zadań XII edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej”.

zamknij