PODZIĘKOWANIE

2023-10-31

W Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chrzanowie, dzięki wsparciu ORLEN Południe S.A. w Trzebini oraz Stowarzyszeniu „ARKADIA”, udało się dokończyć rozpoczęte działania, by odnowić salę usprawniania ruchowego oraz utworzyć nową pracownię zajęć kreatywnych dla uczniów.  Te przekształcone pomieszczenia stały się przyjaznym miejscem, które pozytywnie wpływa na proces kształcenia, wychowania i rozwijania zainteresowań naszych uczniów.

 

Wsparcie finansowe, które Stowarzyszenie ”ARKADIA” pozyskało od ORLEN Południe S.A., pozwoliło na zakup niezbędnego sprzętu oraz uroczych dekoracji na ściany. Te elementy nie tylko wzbogaciły estetykę pomieszczeń, ale także stanowią doskonałą motywację dla naszych uczniów, zachęcając ich do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Odnowiona sala usprawniania ruchowego i nowa pracownia zajęć kreatywnych są teraz miejscami, w których uczniowie chętnie spędzają czas. Właściwe zagospodarowanie obu pomieszczeń sprzyja rozwojowi psychofizycznemu wychowanków, wspiera ich edukację i zachęca do rozwoju ich talentów.
Dziękujemy Orlen Południe S.A. za wsparcie.
zamknij