JAK DBAĆ O WŁAŚCIWE RELACJE SPOŁECZNE

2023-11-07

W dniu 6 listopada 2023r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 i Branżowej Szkoły I stopnia prowadzone przez pedagogów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie P. Katarzynę Sienkiewicz i P. Agnieszkę Kosowską-Dudek. 

Tematem spotkania były zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży uwarunkowane niewłaściwymi relacjami rówieśniczymi i rodzinnymi. Wskazano również na sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Zaprezentowano filmy promujące właściwe relacje rówieśnicze i rodzinne. W trakcie zajęć uczniowie opracowali plansze edukacyjne wskazujące przykłady dobrych i złych relacji społecznych.

 

zamknij