SZKOLENIE DLA RODZICÓW

2024-01-30

W dniu 30 stycznia 2024r. w celu zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców uczniów Ośrodka odbyło się szkolenie prowadzone z udziałem pedagogów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie P. Agnieszkę Kosowską-Dudek i P. Agnieszkę Gomółkę. 

 Temat szkolenia to: „Możliwości rozwiązywania problemów w rodzinach wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle chore. Pomoc instytucjonalna”. Dodatkowo psycholog i pedagog przedstawiły informacje dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy wśród młodzieży.

zamknij