SPOTKANIE UCZNIÓW OŚRODKA Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W CHRZANOWIE

2024-03-13

W dniu 11 marca 2024r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 i Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Policji: P. Kingą Korbel  i P. Grzegorzem Martensem na terenie Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. 

Wycieczka miała na celu poznanie zakresu obowiązków, sposobów działania policji i możliwości uzyskania pomocy. Podczas prelekcji omówiono zagrożenia cyberprzemocą oraz zaprezentowano film dotyczący procederu handlu ludźmi. Duże zainteresowanie wzbudziła możliwość zobaczenia umundurowania i wyposażenia policji podczas działań interwencyjnych. Wizyta na strzelnicy oraz możliwość oglądania radiowozów policyjnych były ciekawą atrakcją. Spotkanie stanowiło realizację XII edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej”.

zamknij