Przemoc w rodzinie

2024-05-06

PRZEMOC W RODZINIE W dn. 29 kwietnia 2024r. odbyło się szkolenie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Branżowej Szkoły I stopnia przeprowadzone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie P. Anetę Barta i P. Marcelinę Łazarz. 

 W czasie spotkania przedstawiono rodzaje i formy przemocy oraz szczegółowo omówiono zachowania przemocowe w rodzinie. Uczniowie zostali zapoznani z możliwościami uzyskania pomocy i wsparcia instytucjonalnego. W części warsztatowej młodzież różnicowała przemoc od zachowań agresywnych. Zaprezentowany film ukazał przykład zaniedbania dziecka jako jedną z form przemocy w rodzinie. Szkolenie stanowiło realizację zadań XII edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej”.

zamknij