Bezpieczeństwo w czasie wakacji

2024-06-07

W dniu 6 czerwca 2024r. w ramach realizacji XII edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” odbyło się spotkanie dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz Branżowej Szkoły I stopnia prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie P. Kingę Korbel i P. Grzegorza Martensa. 

Tematem pogadanki było bezpieczeństwo w czasie wakacji. Uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania dotyczące zagrożeń nad wodą, w lesie, na drodze występujących w okresie wakacyjnych wyjazdów oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania. Zwrócono uwagę na ryzykowne zachowania  młodzieży oraz na konieczność przestrzegania obowiązujących norm i zasad zachowania. Najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

 

zamknij