SZKOLENIE DLA RODZICÓW

2018-02-06

W dniu 6 lutego 2018 r. rodzice uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez psychologa Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie P. Małgorzatę Janię.  

 Tematem spotkania były sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych w rodzinach wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle chore.

zamknij