Profilaktyka Uzależnień

2018-04-26

W ramach realizacji VI edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” w dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyły się spotkania uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Jerzym Matusikiem terapeutą Działu Profilaktyki Uzależnień Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. 

Został przedstawiony problem wpływu  uzależnień od papierosów, alkoholu, środków psychoaktywnych na zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz funkcjonowanie  rodziny. Terapeuta zaprezentował możliwości uzyskania pomocy instytucjonalnej.

 

zamknij