Klauzula informacyjna dla pracowników

2018-09-06

Klauzula informacyjna dla pracowników:

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,

 

informuję, iż:

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych jest  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 1, reprezentowany przez Dyrektora - Pana Jerzego Walczaka.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Justyna Pelczar-Smoleń – adres e-mail: justyna.m.pelczar@gmail.com

3.  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz  innych ustaw.

4.  Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Pana/ Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

 

zamknij