„Odpowiedzialność i bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły”

2018-09-21

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie  w dniu 21 września 2018 r. uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej w Chrzanowie P. Iwonę Szelichiewicz na temat „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły”.

Spotkanie odbyło się z podziałem na dwie grupy wiekowe . Uczniowie wykazali się znajomością przepisów ruchu drogowego, następnie uczestniczyli w dyskusji na temat zagrożeń na drodze i w kontaktach z obcymi.

zamknij