NIE ZGADZAMY SIĘ NA PRZEMOC

2018-11-29

W ramach realizacji zadań programu profilaktyczno-wychowawczego „ Możesz żyć inaczej” w dn. 29.11.2018r. uczniowie Ośrodka uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. 

Podczas  spotkania omówiono problem przemocy rówieśniczej i domowej oraz wskazano  instytucje udzielające pomocy i wsparcia. Po teoretycznym omówieniu zagadnienia młodzież brała udział w części warsztatowej rozpoznając rodzaje przemocy.

zamknij