Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

Prowadzi kształcenie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nauczanie jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Obejmuje kształcenie ogólne oraz przysposobienie do pracy w zakresie: gospodarstwo domowe, prace wielozawodowe i prace kuchenne. 


 

 

zamknij