Archiwum: czerwiec 2018

2018-06-05

W dniu 5 czerwca  2018 r. w naszym Ośrodku odbyło się podsumowanie realizacji VI edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” i Dzień Rodziny. W spotkaniu integracyjnym brali udział rodzice, uczniowie Ośrodka, zaprzyjaźnieni mieszkańcy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie, wychowankowie Powiatowego Ośrodka Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta z Chrzanowa, Libiąża, Trzebini, a także goście reprezentujący instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.

2018-06-07

W dniu 7 czerwca 2018 r. uczennice Ośrodka brały udział w warsztatach plenerowych XI Festiwalu Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie. 

zamknij