Archiwum: wrzesień 2019

2019-09-09

Uczniowie SpecjalnegoOśrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie w dniu 9 września 2019 r. uczestniczyli w szkoleniu na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i konsekwencji zachowań ryzykownych uczniów, prowadzonym przez funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie P. Krzysztofa Biedę. 

2019-09-19

W dniu 19 września 2019 r. w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” odbyło się szkolenie dla rodziców uczniów Ośrodka na temat : „Rola rodziców w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Możliwość uzyskania wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo, z problemem: uzależnień, zaburzeń psychicznych i przemocą domową”. 

zamknij