Archiwum: maj 2022

2022-05-10

Dnia 9 maja 2022r. w ramach realizacji X edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” odbyły się szkolenia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 i Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z udziałem terapeuty Jerzego Matusika z Działu Profilaktyki Uzależnień Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. 

2022-05-11

11/12 maja 2022 roku odbyła się II Ogólnopolska Spartakiada Zawodowa organizowana przez Branżową Szkołę I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chrzanowie. Tegoroczna Spartakiada odbywała się pod honorowymi patronatami: Starosty Chrzanowskiego, Hotelu Platan oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Rywalizowali ze sobą uczniowie 5 szkół z terenu całej Polski dwóch branż zawodowych: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

zamknij