Archiwum: październik 2023

2023-10-11

W dniu 9 października 2023r. w ramach realizacji XII edycji  programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej i Branżowej Szkoły I stopnia z terapeutą Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie P. Jerzym Matusikiem. 

2023-10-31

W Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chrzanowie, dzięki wsparciu ORLEN Południe S.A. w Trzebini oraz Stowarzyszeniu „ARKADIA”, udało się dokończyć rozpoczęte działania, by odnowić salę usprawniania ruchowego oraz utworzyć nową pracownię zajęć kreatywnych dla uczniów.  Te przekształcone pomieszczenia stały się przyjaznym miejscem, które pozytywnie wpływa na proces kształcenia, wychowania i rozwijania zainteresowań naszych uczniów.

 

zamknij