Archiwum: wrzesień 2022

2022-09-15

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 , Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy SpecjalnegoOśrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie  w dniu 15 września 2022r. uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie P. Paulinę Kowalską i P. Marka Kalarusa. 

2022-09-22

W dniu 22 września 2022 r. w ramach realizacji XI edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” odbyło się szkolenie dla rodziców uczniów Ośrodka na temat : „Sposoby rozwiązywania problemów w rodzinach wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle chore, w aspekcie aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej”. 

zamknij